Behandling av

hodepine og migrene

 

Hodepine er en vanlig og ofte svært plagsom tilstand. Hyppig forekommer det en blanding av spenningshodepine, migrene og en medikamentoverforbrukshodepine. 

 

Det finnes flere ulike behandlinger og medikamenter for hodepine og migrene.

 

Mange er underdiagnostisert, mange får ikke diagnose og behandling, mange opplever det invalidiserende. 

 

Er du usikker på om du har migrene? 

PIN er en enkel måte for å sjekke om du har migrene, og kan brukes som en pekepinn. 

 • P står for photophobia. Blir du ømfintlig for lys ved hodepine- anfall?

 • I står for indisposed. Gjør hodepinen at du har vært borte fra jobb el. indisponert én dag eller mer de siste tre månedene? 

 • N står for nausea. Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Svarer du ja på to av spørsmålene er det 93 prosent sannsynlig for at du har migrene.

Svarer du ja på tre av spørsmålene er det 98 prosent sannsynlighet for at du har migrene.

 

Pasienter med nyoppstått vedvarende plager og med plutselig kraftig hodepine, bør oppsøke lege.

 

Kosmedic hudklinikk er kjent for å ha pasientsikkerhet og trygghet i fokus. Sykepleier og nevrolog har tett samarbeid, høy faglig kompetanse og mange års erfaring med slike behandlinger. 

Bilde%2025.10_edited.jpg
Bilde 17.10_edited.jpg

Kronisk migrene og medikamentet på blå resept/ refusjon fra Helfo.

4 krav må oppfylles (fra 23.06.20).

 • Per i dag er behandling av kronisk migrene med en anerkjent og klinisk dokumentert behandling. 

 • Du må ha diagnosen kronisk migrene. Kronisk migrene defineres som minst 15 dager hodepine i måneden, hvorav minst 8 dager er migrene. 

 • Behandlingen av kronisk migrene krever en henvisning fra nevrolog, som stiller indikasjonen. kan fås på refusjon/blå resept, etter søknad fra nevrolog. Vår nevrolog søker for deg, hvis kravene over ser ut til å være oppfylt.   

 • Det må også være utprøvd minst 3 forskjellige migreneforebyggende medikamenter uten å bli bedre eller med ubehagelige bivirkninger som svimmelhet, kvalme mm. 

 • Du skal ikke ha et overforbruk av anfallsmedisiner, migrenemedisin og smertestillende.

 • Du må føre hodepinedagbok. Det er viktig at du har et mål på hvor mye migrene og hodepine du har pr. mnd. før og etter behandling. 

 • Mens du venter på svar på søknaden, kan du låne ved Hodeverket og senere levere tilbake. (I spesielle tilfeller kan du låne  i vår klinikk og levere tilbake).                                             

 • Når du har fått refusjon av fra Helfo: Bestill/hent ut den før timen, og ta det med ved behandling.

 

Oppbevaring: i kjøleskap 

                                                            

Oppfyller du ikke kravene til refusjon?

 • Også for denne pasientgruppen tilbyr vi behandling med injeksjoner.

 • Veldig mange pasienter sliter med hodepine (særlig blandingshodepine) uten å oppfylle kravet til refusjon helt, men kan veldig god effekt av behandlingen. 

 • Først og fremst fører behandlingen til en nedsettelse av økt muskeltonus (spenning) i hodemusklene. Vi kan behandle deg, men du må betale full pris for medikamentet. 

                                                        

Konsultasjon og behandling:        

 • Pasienten vil først få en konsultasjon og vurdering, samt evt. søknad om refusjon, av klinikkens ansvarlig lege nevrolog Stella Taubert. Ved konsultasjonen vil nevrolog sammen med pasienten, planlegge en terapiplan. Nevrolog har over 15- års erfaring med medikamentet bl. annet for kronisk migrene. 

                                                

Hvordan utføres behandlingen?

 • Etter godkjenningen fra nevrolog, utføres behandlingen av erfaren kompetent sykepleier Camilla Adde Viken.                                

 • Sykepleier og nevrolog foretar konsultasjoner både fysisk, i journalsystem, telefon og video. 

 • Injeksjoner med tynne nåler i pannen, tinningen, bakhodet og øverst og nederst i nakken. I alt er det ca. 35 stikk i løpet av ca. 10 minutter.

 

Bivirkninger:

 • Det er få bivirkninger. 

 • Den vanligste er forbigående (varer 1-2 mnd.) svakhet i muskulatur i pannen, som gjør at man ikke kan rynke den, og noen får tunge/hengende øyelokk. 

 • Noen få kan få forbigående hode- eller nakkesmerter.

 

Forhåndsregler som minsker sjansen for uønskede effekter.       

 • Du må ikke massere ansikt, nakke eller hodebunn det første døgnet. 

 • Du må ikke foreta hard fysisk aktivitet første 24 timer.

 • Du er ellers upåvirket kort tid etter behandlingen og kan kjøre bil, gå på jobb og i det hele tatt oppføre deg som normalt.

 

Gjenta behandlingen hver 12. uke. Anbefales 2-3 ganger for å se om det har effekt.

 

På grunn av veldig strenge regler i Norge, får vi ikke lov å omtale legemidler med navn her på denne siden.