Behandling av
hodepine og migrene

 

Kosmedic Hudklinikk tilbyr behandling av hodepine. Har du spørsmål kan vår sykepleier Camilla hjelpe deg med råd for videre undersøkelser og/eller behandling.                               

 

Hodepine er en vanlig og ofte svært plagsom tilstand. Hyppig forekommer det en blanding av spenningshodepine, migrene og en medikamentoverforbrukshodepine. 

 

Mange er underdiagnostisert, mange får ikke diagnose og behandling, mange opplever det invalidiserende. 

ER DU USIKKER PÅ OM DU HAR MIGRENE? 

PIN er en enkel måte for å sjekke om du har migrene, og kan brukes som en pekepinn. 

 • P står for photophobia. Blir du ømfintlig for lys ved hodepine- anfall?

 • I står for indisposed. Gjør hodepinen at du har vært borte fra jobb el. indisponert én dag eller mer de siste tre månedene? 

 • N står for nausea. Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Svarer du ja på to av spørsmålene er det 93 prosent sannsynlig for at du har migrene.

Svarer du ja på tre av spørsmålene er det 98 prosent sansynlighet for at du har migrene.

 

Pasienter med nyoppstått vedvarende plager og med plutselig kraftig hodepine, bør oppsøke lege. 

IMG_5129.JPG
7960BC6B-1F18-42F6-9591-98DAE739194E.jpe

KRONISK MIGRENE OG BOTOX PÅ BLÅ RESEPT/ REFUSJON:                                                            

 

4 krav må oppfylles (fra 23.06.20).

 • Per i dag er behandling av kronisk migrene med Botox en anerkjent og klinisk dokumentert behandling. 

 • Du må ha diagnosen kronisk migrene. Kronisk migrene defineres som minst 15 dager hodepine i måneden, hvorav minst 8 dager er migrene. 

 • Behandlingen av kronisk migrene med Botox krever en henvisning fra nevrolog, som stiller indikasjonen. Botox kan fås på refusjon/blå resept, etter søknad fra nevrolog. Vår nevrolog søker for deg, hvis kravene over ser ut til å være oppfylt.   

 • Det må også være utprøvd minst 3 forskjellige migreneforebyggende medikamenter uten å bli bedre eller med ubehagelige bivirkninger som svimmelhet, kvalme mm. (dette kan være f.eks. blodtrykksmedisinene Pranolol og Atacand).

 • Du skal ikke ha et overforbruk av anfallsmedisiner, migrenemedisin og smertestillende.

 • Du bør føre hodepinedagbok. Det er viktig at du har et mål på hvor mye migrene og hodepine du har pr. mnd. før og etter behandling. 

 • Mens du venter på svar på søknaden, kan du låne Botox ved Hodeverket og senere levere tilbake. (I spesielle tilfeller kan du låne Botox i vår klinikk og levere tilbake).                                             

 • Når du har fått refusjon av Botox fra Helfo: Bestill/hent ut Botox før timen, og ta det med ved behandling.

 

OPPBEVARING:  Botox oppbevares i kjøleskap.                                                                 

OPPFYLLER DU IKKE KRAVENE TIL REFUSJON? 

 • Også for denne pasientgruppen tilbyr Kosmedic Hudklinikk behandling med injeksjoner.

 • Veldig mange pasienter sliter med hodepine (særlig blandingshodepine) uten å oppfylle kravet til refusjon helt, men har veldig god effekt av behandlingen. 

 • Først og fremst fører behandlingen med Botox til en nedsettelse av økt muskeltonus (spenning) i hodemusklene. Vi kan behandle deg, men du må betale full pris for Botox.              

 

KONSULTASJON OG BEHANDLING:                                                                                 

 • Pasienten vil først få en konsultasjon og vurdering, samt evt. søknad om refusjon, av klinikkens ansvarlig lege nevrolog Stella Taubert.             

 • Ved konsultasjonen vil nevrolog sammen med pasienten, planlegge en terapiplan. Nevrolog har over 13 års erfaring med Botoxbehandling, bl. annet for kronisk migrene.                                                        

 

HVORDAN UTFØRES BEHANDLINGEN?

Etter konsultasjon til nevrolog utføres behandlingen av kompetent sykepleier Camilla Adde Viken.                          K

 • Sykepleier er tilgjengelig for gratis rådgiving om hodepine.                             

 • Sykepleier og nevrolog foretar konsultasjoner både fysisk, i journalsystem, telefon og video. 

 • Injeksjoner med tynne nåler i pannen, tinningen, bakhodet og øverst og nederst i nakken. I alt er det ca. 35 stikk i løpet av ca. 10 minutter.

 

BIVIRKNINGER: 

 • Det er få bivirkninger. 

 • Den vanligste er forbigående (varer 1-2 mnd.) svakhet i muskulatur i pannen, som gjør at man ikke kan rynke den, og noen får tunge/hengende øyelokk. Derfor reduserer vi ofte dosen i pannen etter 40 års alder. 

 • Noen få får forbigående nakkesmerter.

 

FORHÅNDSREGLER: som minsker sjansen for uønskede effekter.                                  

 • Du må ikke massere ansikt, nakke eller hodebunn det første døgnet. 

 • Du er ellers upåvirket kort tid etter behandlingen og kan kjøre bil, gå på jobb og i det hele tatt oppføre deg som normalt.

 

Gjenta behandlingen hver 12. uke. Anbefales 2-3 ganger for å se om det har effekt. Medikamentet er helt trygt.

 

Les mer om botox mot migrene og hodepine på helsesmart.no