Medisinsk rynkebehandling
Informasjon om behandlingen

Hemmer nerven fra å sende signaler til en muskel for kontraksjon og gir derfor muskelen en forbigående lammelse. I denne sammenhengen brukes dette legemiddelet for å hemme bevegelsen av de musklene som forårsaker visse typer rynker i ansiktet, som ledd i hodepinebehandling, eller for å hemme svettekjertler.

Effekten kommer etter 48-72 timer, med full effekt etter 1-2 uker, varer generelt mellom 3 - 6 mnd.

Alternative behandlinger er laserbehandling, peelinger, fillerbehandlinger og kirurgi eller ingen behandling i det hele tatt. Alle behandlingsformer har sin egen risiko.

Dette er generelt en trygg og effektiv behandlingsform. Det er allikevel viktig at du forstår risikoen ved denne behandlingen og eventuelle bivirkninger.

 • Manglende blokkering: Det kan være at nerven bare delvis hemmes og gjentatt behandling er nødvendig for å få ønsket resultat.
 • Asymmetri: Ansiktet er normalt asymmetrisk, og det kan dermed oppstå en variasjon i effekten mellom de to sidene av ansiktet.
 • Tunge øyelokk (ptose): Legemiddelet kan synke nedover og gi forbigående svekkelse av musklene som holder øyelokket oppe. Migrasjon av botox/vistabel kan også gi tørre øyne og dobbeltsyn. Det er rapportert tre tilfeller av blindhet i løpet av ti år med botox-behandlinger (på verdensbasis).
 • På instikkstedet kan man få forbigående smerter, blødning, blåmerke og kløe. Infeksjon kan forekomme.
 • Pasienter med nervesykdom (ALS, Myeasthnia Gravis, motorvnevropatier) kan ha økt sjanse for bivirkninger. Det er viktig å opplyse om eventuelle sykdommer til din behandler.
 • Opplys om du bruker legemidler eller kosttilskudd før behandlingen.
 • Antistoffer mot botox: i sjeldne tilfeller kan man danne antistoffer som vil gjøre at man får mindre effekt av botox ved senere behandlinger.
 • Aminoglykosid-antibiotika: Interaksjoner kan forekomme, og man skal informere behandler dersom man bruker antibiotika.
 • Tryggheten ved behandling i svangerskap eller under amming er ikke klarlagt, og man skal derfor informere sin behandler ved svangerskap eller amming.
 • Ikke-tilfredsstillende resultat: det finnes mulighet for dårlig eller lite effekt av behandlingen, og påfølgende behandling eller alternativ behandlingsform kan være nødvendig for å behandle rynker, inkludert de forårsaket av muskelaktivitet. Det er ikke alle som opplever bedring av hodepine ved behandling for migrene og/eller spenningshodepine.
 • Blødning: Det kan forekomme små blødninger ved innstikkstedene. Disse kan forårsake forbigående blåmerker.

Kostnaden for behandlingen har flere sider: 

Det ene er selve produktet, og det andre er selve behandlingen. Betalingen dekker ikke potensielle kostnader i fremtiden, det vil si korrigeringer eller behandling av komplikasjoner. Man vil vanligvis få et godt resultat uten komplikasjoner, men medisinsk og kirugisk behandling er ingen eksakt vitenskap, og uventede hendelser kan forekomme. Det er ingen garanti for det endelige resultatet. Når det er sagt så er det ved Kosmedic Hudklinikk normalt at vi korrigerer uten kostnad etter ca to uker hvis effekten er utilstrekkelig eller det skulle være andre problemer, dersom behandleren også mener at dette er rimelig. 

Etter behandlingen:

· Du bør ikke massere instikkstedene de første tre døgnene.

· Opplever du kraftig hodepine, kraftig hevelse eller sterk rødhet i huden kan det være en allergisk reaksjon. I så fall må klinikken eller legevakt kontaktes. 

Dette er informasjon fra Kosmedic Hudklinikks ansvarlige lege