Informasjon - fillere
Informasjon om behandlingen

Fillere består hovedsakelig av hyaluronsyre, og brukes i denne sammenheng for å lage volum i ansikt eller andre deler av kroppen, som rynkebehandling, skulpturering eller hudforbedring.

Det finnes flere typer fillere som Teosyal, Restylane, Juvederm mm. Fillerens effekt er å lage volum ved å binde vann, rehydrere huden, og levere næringsstoffer til huden. (noe om forskeliige undertyper av fillere)

Effekten kommer vanligvis umiddelbart. Enkelte ganger, spesielt ved skinbooster-behandlinger (hudforbedring) kommer effekten gradvis og øker ved gjentatte behandlinger. Hudforbedring kan være permanent, men filleren stopper ikke aldringsprosessen, dog kan den redusere rynker og volumtap.

Filleren absorberes gradvis og gjentatte behandlinger vil være nødvendig for å opprettholde resultatet av filleren. Varigheten varierer avhengig av filleren, behandlingen og individuelle forhold.

Behandlingene kan utføres alene, i kombinasjon med andre behandlinger, eller som gjentatte behandlinger. Fillere er generelt ansett som trygge. Forbigående hevelse, rødhet og merke etter nålestikk vil forekomme.

Forøvrig skal man kjenne til følgende:

 • Blødning og blåmerker: Det er mulig, dog uvanlig, å få blødning pga injeksjon med filler. Blodfortynnende, betennelsesdempende medisin, og enkelte naturmidler kan øke sjansen for dette. Informer din behandler dersom du bruker noe av dette. Unngå alkohol i 24 timer etter behandlingen.
 • Hevelse: Hevelse er normalt og er borte i løpet av noen få dager. Dersom hevelse er vedvarende bør du kontakte klinikken.
 • Smerte: Smerte er pga. selve nålestikket og er raskt og forbigående. I enkelte tilfeller (f.eks behandling av lepper) bruker man bedøvelseskrem eller lokalbedøvelse satt med sprøyte.
 • Merker etter nålen: Meget små merker etter stikket kan noen ganger ses og forsvinner i løpet av noen dager.
 • Hudsensitivitet: Huden kan reagere med kløe, rødhet. utslett og sårhet. Unngå eksponering for sterk sol, kulde eller varme til hevelse og rødhet er borte.
 • Infeksjon: Acne-lignende utbrudd kan forekomme. Herpes-infeksjon kan trigges, så det er viktig å gi beskjed til din behandler dersom du har historikk med herpes-infeksjon/forkjølelsessår.
 • Under/overkorrigering: Det kan ikke garanteres at det oppnås ønsket resultat. Korrigeringen kan for eksempel være for liten eller for stor, da det ikke alltid er mulig å kontrollere dette på den enkelte pasient. Hvis under- eller overkorrigering oppstår kan man bli anbefalt ytterligere behandling eller en annen behandling.
 • Asymmetri: Asymmetri kan oppstå, og man kan bli anbefalt ytterligere behandling for å adressere dette.
 • Klumper/ujevnheter: Man kan noen ganger kjenne klumper/ujevnheter i vevet etter behandling. Disse vil generelt forsvinne og blir også mindre ved massasje. Det er viktig å massere slik som instruert av din behandler. I enkelte tilfeller kan klumper vedvare over lengre tid.
 • Synlig produkt: Der hvor huden er tynn kan man i enkelte tilfeller se produktet gjennom huden.
 • Skade av dypereliggende strukturer: Det er en risíko for skade av underliggende blodkar og nerver. I meget sjeldne tilfeller kan skaden være permanent.
 • Granulomer: Vedvarende betente kuler i huden er sjeldne, men kan oppstå. I enkelte tilfeller må disse behandles, i ytterste konsekvens med kirurgi.
 • Migrasjon av filleren: I enkelte tilfeller kan filleren vandre og gi effekt på andre evt uønskede steder.
 • Hudnekrose: Nekrose av huden kan forekomme og kan gi arr. Nekrose må behandles, i ytterste konsekvens med kirurgi.
 • Filler i en blodåre: Det er ekstremt sjeldent, men det er beskrevet tilfeller hvor dette har skjedd. Dette kan gi nekrose av huden eller hemme blodtilførsel til øyet som kan gi blindhet. Risikoen for injeksjon i en blodåre er ukjent.
 • Ikke-tilfredstillende resultat: det kan være at resultatet ikke møter dine forventinger. Det finnes en mulighet for liten eller ingen respons på filler-behandling. Gjentatte behandlinger kan være nødvendige. Andre behandlinger kan bli anbefalt.
 • Tryggheten ved behandling i svangerskap eller under amming er ikke klarlagt, og man skal derfor ikke ta behandling under svangerskap eller amming.

Dette er informasjon fra Kosmedic Hudklinikks ansvarlige lege Dr. Karim Sayed.