INFO. FILLERE 
Informasjon om behandlingen

VI BRUKER KUN DE BESTE OG TRYGGESTE FILLERMERKENE I VERDEN, TEOSYAL OG JUVEDERM.                                                                                                                                     Fillere består hovedsakelig av hyaluronsyre, og brukes i denne sammenheng for å lage volum i ansikt eller andre deler av kroppen, som rynkebehandling, skulpturering eller hudforbedring. Det finnes flere typer fillere som Teosyal, Juvederm som vi bruker, er to av de beste og tryggeste i verden.                                                                                                                                          GENERELL INFORMASJON: Fillere er laget av hyaluronsyre. Hyaluronsyre finnes naturlig i huden vår men mengden reduseres med alderen. Hyaluronsyre er, sammen med kollagen og elastin, en viktige komponent i huden. Hyaluronsyre fungerer som en svamp i huden som trekker til seg vann opptil tusen ganger sin egen vekt. Den brytes naturlig ned i huden og effekten av filleren er derfor tidsbegrenset.

Produktene er sterile, og basert på ikke-animalsk hyaluronsyre. Behandlingen har 6 til 24 måneders varighet. Varigheten kan variere mellom produktene, hvilket område som behandles, hvor mye som injiseres og også av kroppens egen naturlige nedbrytingsprosess. Ønsker man å opprettholde effekten må injeksjonene gjentas. Det finnes ingen absolutt garanti for at man får det resultatet man ønsker. Det vil være individuelle variasjoner, og hos enkelte vil gjentatte behandlinger eller korrigerende behandlinger være aktuelt.

KOMPLIKASJONER: Fillerbehandling er ansett som en trygg behandling, men det finnes komplikasjoner som kan oppstå. De vanligste komplikasjonene er milde og forbigående. Men enkelte komplikasjoner bør behandles. Det finnes også et legemiddel som heter Hylase som kan injiseres for å løse opp filleren igjen.

Dersom du tror du har en komplikasjon eller du har plager etter behandlingen så er det avgjørende at du kontakter din behandler.

Følgende komplikasjoner kan oppstå:

⁃ Forbigående hevelse, rødhet og merke etter nålestikk vil forekomme. Ofte forsvinner disse i løpet av 1-3 dager.

⁃ Blåmerker kan oppstå. Blodfortynnende og betennelsesdempende medisiner øker sjansen for dette. Informer din behandlende sykepleier eller lege dersom du bruker dette

⁃ Herpesutbrudd (forkjølelsessår) kan utløses av behandlingen. Informer din behandlende sykepleier eller lege dersom du har historikk med herpesinfeksjon/forkjølelsessår.

⁃ Der hvor huden er tynn kan man i enkelte tilfeller se produktet igjennom huden. Dette kalles Tyndaleffekten og i visse tilfeller bør filleren løses opp dersom dette oppstår.

⁃ Behandlingen kan forårsake en infeksjon. Over de neste dagene etter behandlingen vil man isåfall oppleve et eller flere av følgende symptomer: økende hevelse, smerte, varmefølelse rødhet i huden. Infeksjon må behandles.

⁃ I sjeldne tilfeller kan filleren bli injisert i en blodåre eller trykke på en blodåre slik at et område av huden ikke får blod. Dette vil vanligvis gi blekhet i et område av huden (eller lepper), smerter, marmorering i huden (blåmerkelignende preg) og dersom det ikke behandles i tide kan det gi nekrose og sårdannelse. Det er veldig viktig at du kontakter din behandler ved økende eller uvanlige smerter, blekt område av huden eller marmorering av huden. Det finnes tilfeller av blindhet etter fillerbehandling etter at filler er blitt injisert i blodårer som går til øyet. Dette har aldri skjedd i Norge.

⁃ I sjeldne tilfeller kan det forekomme reaksjoner i form av kuler/hevelse som dukker opp senere, dette kan skje uker eller til og med måneder etter behandlingen. Dette betyr at kroppen på en eller annen måte reagerer på produktet. Det kan være en slags allergisk reaksjon, en innkapsling av produktet og/eller en type infeksjon som kalles biofilm. Dersom du opplever at du får kuler/hevelse eller andre plager uker eller måneder etter behandlingen bør du kontakte din behandler.

⁃ I enkelte tilfeller kan filleren migrere (vandre). Altså at den uker eller måneder etter behandling flytter på seg. Da kan det også være aktuelt å løse opp filleren.

FØR BEHANDLING:

⁃ Opplys om du har noen sykdommer, bruker noen legemidler, er allergisk mot noe (inkludert legemidler) eller om du er gravid eller ammer.

⁃ Dersom du er gravid eller ammer kan du ikke behandles.

⁃ Dersom du har pågående større tannbehandling, infeksjon eller plager med

tannkjøtt bør du ikke behandles.

⁃ Dersom du har en pågående hudinfeksjon som herpes/forkjølelsesår

brennkopper, soppinfeksjon eller annen hudinfeksjon bør du ikke behandles.

⁃ Hvis du har en forkjølelse, bihulebetennelse, ørebetennelse eller andre

infeksjoner i øre/nese/hals bør du ikke behandles.

⁃ Hvis du har en infeksjon i fordøyelsessystemet

(gastroenteritt/matforgiftning/magevirus osv) bør du ikke behandles.

⁃ Dersom du har en urinveisinfeksjon bør du ikke behandles.

⁃ Dersom du er allergisk mot lokalbedøvelse («tannlegebedøvelse») eller til noen av innholdsstoffene i filleren bør du ikke behandles.    - Hvis du har tendens til urticaria («elveblest») eller -har hatt en alvorlig allergisk reaksjon mot noe tidligere så bør dette diskuteres med din behandler.

⁃ Dersom du er allergisk mot vepsestikk bør dette diskuteres med din behandler.

⁃ Dersom du har en autoimmun sykdom bør dette diskuteres med din behander. Ved følgende sykdommer bør man ikke behandles: blandet bindevevssykdom og Hashimotos sykdom. Andre autoimmune sykdomer som leddgikt, psoriasis mm bør diskuteres med behandleren før man vurderer eventuell behandling.

⁃ Dersom du bruker blodfortynnende medisiner eller medisiner mot blodpropp kan du ikke alltid behandles.

⁃ Ved følgende øvrige tilstander kan du ikke behandles med filler: tuberkulose, blødersykdommer, talassemi.

⁃ Dersom du har en kjent spiseforstyrrelse eller body dysmorphic disorder må dette diskuteres med din behandler.

⁃ Du bør ikke innta alkohol i 24 timer før behandlingen da det er blodfortynnende. Det samme gjelder tran/omega 3.

ETTER BEHANDLING

⁃ Etter behandling skal det de neste 8 timene ikke påføres noe som helst på det behandlede området og du bør unngå å ta på området.

⁃ Unngå alkohol i 24 timer etter behandling da det er blodfortynnende.

⁃ Unngå eksponering for sterk sol, kulde eller varme til rødhet og hevelse er over. Dette betyr vanligvis ca 3-5 dager.

- Det anbefales å unngå trening de neste 24 timene etter behandling da man vil bli varm i ansiktet av trening, noe som kan øke hevelsen.

Det er viktig å massere dersom instruert av din behandler.

Ved økende smerter, blekhet i huden, misfarging i huden, økende rødhet eller andre plager må du kontakte din behandler.

Jeg bekrefter å ha lest ovenstående informasjon grundig og har forstått innholdet

Jeg har opplyst min behandler om eventuelle sykdommer, legemidler og allergier, eventuelt svangerskap eller amming

Effekten kommer vanligvis umiddelbart. Enkelte ganger, spesielt ved skinbooster-behandlinger (hudforbedring) kommer effekten gradvis og øker ved gjentatte behandlinger. Hudforbedring kan være permanent, men filleren stopper ikke aldringsprosessen, dog kan den redusere rynker og volumtap.

Filleren absorberes gradvis og gjentatte behandlinger vil være nødvendig for å opprettholde resultatet av filleren. Varigheten varierer avhengig av filleren, behandlingen og individuelle forhold.

Behandlingene kan utføres alene, i kombinasjon med andre behandlinger, eller som gjentatte behandlinger. Fillere er generelt ansett som trygge. Forbigående hevelse, rødhet og merke etter nålestikk vil forekomme.