Muskeldempende behandling

 

Hva er muskeldempende behandling?

Botulinumtoksin hemmer nerven fra å sende signaler til en muskel for kontraksjon og gir dermed en midlertidig muskelavslapning.

Dette legemiddelet brukes for å hindre bevegelsen av muskler som forårsaker rynker i ansiktet. Det kan også brukes i andre sammenhenger, som for eksempel for å behandle hodepine og for å hemme overdreven svette.

Effekt og varighet
 • Effekten av botulinumtoksin inntrer etter 2-3 dager, men full effekt sees etter ca 14 dager. Det er derfor først etter to uker man kan vurdere det endelige resultatet.

 • Effekten varer mellom 2-6 måneder, i snitt 3-4 måneder.

 • Hos pasienter med kraftig muskelaktivitet kan behandlingen være mindre effektiv og/eller vare kortere.​​

Forsiktighetsregler ved behandling
 • Det er viktig å opplyse om eventuelle sykdommer til din behandlende sykepleier eller lege.

 • Pasienter som bruker antibiotika skal opplyse sin behandlende sykepleier eller lege om dette, da interaksjoner kan forekomme.

 • Opplys alltid om du bruker legemidler eller har sykdommer/medisinske tilstander.

Det utføres ikke behandling dersom
 • du er gravid eller ammer

 • du har hatt overfølsomhet for botulinumtoksin tidligere

 • du har pågående infeksjon eller hudproblemer i området

 • du har nervesykdom (ALS, MS, Myasthenia Gravis) 

Eventuelle bivirkninger

Injisering av botulinumtoksin er generelt ansett som en trygg og effektiv behandling, men det er viktig at du som pasient forstår risikoen ved behandlingen og eventuelle bivirkninger den kan ha.

Behandling med botulinumtoksin kan føre til:​
 • små blødninger fra innstikkstedet som kan forårsake forbigående blåmerker.

 • forbigående smerte og kløe fra innstikkstedet og infeksjon kan oppstå.

 • mild og forbigående hodepine i noen dager etter behandling.

 • at bevegelsen bare hemmes delvis og at gjentatt behandling vil være nødvendig for å oppnå ønsket resultat.

 • synke nedover fra pannen og gi forbigående svekkelser av musklene som holder øyelokket oppe og du vil få tunge øyelokk (ptose) som en forbigående bivirkning.

 • tørre øyne og dobbeltsyn.

Ettersom ansiktet normalt er asymmetrisk kan det oppstå en variasjon av effekten mellom de to sidene av ansiktet.

Sjeldne bivirkninger
 • I sjeldne tilfeller kan personer danne antistoffer som gjør at effekten av botulinumtoksin blir dårligere.

 • Som med alle legemidler finnes det andre mer sjeldne bivirkninger som kan forekomme.