Rynkebehandling med muskelrelakserende injeksjoner

Hva er rynkebehandling med muskelrelakserende injeksjoner?

Behandlingene som benyttes i vår klinikk, er godkjent ved en rekke lidelser og problemer. De fleste av disse problemene skyldes overstimulering av muskler eller svettekjertler. Det kan brukes for å behandle hodepine, og for å hemme overdreven svette. 

 

Behandling utføres også ved dannelse av unormalt kraftige rynker i ansiktet. 

En liten mengde av middelet kan injiseres i utvalgte ansiktsmuskler, for å glatte ut rynkene og linjene. Det blokkerer nerveimpulser til disse musklene og hindrer dem i å trekke seg sammen. På denne måten blir den overliggende huden etter noen behandlinger glattere, og rynker reduseres. Medikamentet virker kun på de spesifikke musklene som behandles og ikke på nærliggende muskelgrupper. En godkjent indikasjon for kosmetisk behandling i Norge med dette medikamentet er glabella, området mellom øynebrynene. Dette er også noen ganger kalt “sinterynken”. Alle muskelrelatere rynker i ansikt, hals og bryst kan i prinsippet behandles med injeksjon mot rynker, også de langsgående rynker i pannen og smilerynkene rundt øynene. 

 

Det finnes i dag flere forskjellige legemidler som er godkjent i Norge til denne type injeksjonsbehandling.

På grunn av veldig strenge regler i Norge, får vi ikke lov til å omtale disse legemidlene med navn her på denne siden. (I USA og New Zealand er det lov å reklamere for reseptbelagte legemidler, men det kreves at man opplyser om bivirkninger.)

Effekt og varighet:

 • Effekten inntrer etter 2-3 dager, men full effekt sees etter ca 14 dager. Det er derfor først da man kan vurdere det endelige resultatet. 

 • Effekten varer mellom 2-6 måneder, i snitt 3-4 måneder. 

 • Hos pasienter med kraftig muskelaktivitet kan behandlingen være mindre effektiv og/eller vare kortere. 

 • Hvis du har spesielt store eller aktive muskler i ansiktet, for eksempel fordi du driver med en sport der du anstrenger deg slik at du aktiverer ansikts-musklene mye, kan det tenkes du må ha litt større mengde av medikamentet, og/eller at du må ta injeksjon mot rynker oftere enn normalt for å “stabilisere” musklene. 

 

Injeksjon mot rynker er en nesten smertefri behandling:

Behandlingen utføres uten bedøvelse, og er forbundet med lite eller ingen ubehag. Du kjenner kun noen små stikk og evt. litt svie. Du kan gjenoppta arbeid og andre gjøremål umiddelbart etter injeksjons-behandlingen.

 

Forsiktighetsregler ved behandling:

 • Det er viktig å opplyse sykepleier eller lege om eventuelle legemidler og sykdommer/ medisinske tilstander. 

 • Pasienter som bruker antibiotika skal opplyse sin behandlende sykepleier eller lege om dette, da interaksjoner kan forekomme.

Eventuelle bivirkninger

Alle behandlinger som er virksomme vil også kunne gi bivirkninger og komplikasjoner. Uønskede bivirkninger ved bruk av medikamentet er imidlertid svært sjelden selv etter at det har vært brukt i over 10 år i 70 ulike land. 

 

 • Små blødninger fra innstikkstedet som kan forårsake forbigående blåmerker er de vanligste.

 • Mild forbigående smerte og kløe fra innstikkstedet, og infeksjon kan oppstå.

 • Forbigående hodepine i noen dager etter behandling.

 • At bevegelsen bare hemmes delvis, og at gjentatt behandling vil være nødvendig for å oppnå ønsket resultat.

 • Forbigående svekkelser av musklene som holder øyelokket oppe og du vil få tunge øyelokk (ptose) som en forbigående bivirkning.

 • Tørre øyne og dobbeltsyn.

 • I sjeldne tilfeller kan personer danne antistoffer som gjør at effekten av botulinumtoksin blir dårligere.

 • Som med alle legemidler finnes det andre mer sjeldne. bivirkninger som kan forekomme.

 • Ettersom ansiktet normalt er asymmetrisk kan det oppstå en variasjon av effekten mellom de to sidene av og til.

 

Kontraindikasjoner:

 • Gravid eller ammer.

 • Har hatt overfølsomhet for middel som injiseres tidligere.

 • Har pågående infeksjon eller hudproblemer i området.

 • Har nervesykdom (ALS, MS, Myasthenia Gravis).